ေျပတီဦး အေၾကာင္း

Go down

ေျပတီဦး အေၾကာင္း Empty ေျပတီဦး အေၾကာင္း

Post  moethiha on Sat Oct 02, 2010 6:54 am

ေျပတီဦး ပညာေရးေဖာင္ေဒ႐ွင္းအဖြဲ႕ ပညာေရးစရိတ္ေထာက္ပံ့ေငြ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအတြက္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္

[You must be registered and logged in to see this image.]

ေျပတီဦးပညာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႕သည္ ပညာသင္စရိတ္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေပး ႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အဓိကအားျဖင့္ အေျခခံပညာ အထက္တန္း စာေမးပြဲကို အမွတ္ေကာင္းေကာင္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကၿပီး တကၠသိုလ္ပညာ ဆက္လက္ သင္ၾကားရာတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္ တစ္ခုခုသို႔ တက္ေရာက္ရန္ အမွတ္မီေသာ္လည္း အခက္အခဲရိွသူမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ (၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁)ခုႏွစ္ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေဆးတကၠသိုလ္တို႔ တက္ေရာက္ရန္ အခက္အခဲရိွေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ (၁ဝ)ဦးတို႔အား ေထာက္ပံ့ေပးမည္ဟု ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဆံုးျဖတ္ထားသျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။ (၁) အေျခခံပညာ အထက္တန္းစာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ အမွတ္စာရင္း မိတၱဴ၊
(၂) ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ခြင့္ရေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာမွ အေၾကာင္းၾကားထားသည့္ အေၾကာင္းၾကားစာ မိတၱဴ ၊
(၃) ေဆးတကၠသိုလ္ တက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြေၾကးအခက္အခဲ ရိွေၾကာင္း မိမိေနထိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္မွ ေထာက္ခံသည့္ ေထာက္ခံစာ ၊
(၄) မိဘမ်ား၊ အုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ပညာ ဆက္လက္ သင္ၾကားရာတြင္ အမွန္တကယ္ အခက္အခဲရိွေနေၾကာင္း ဝန္ခံခ်က္ ၊
(၅) တစ္ႏွစ္တစ္တန္း ေအာင္ျမင္ရန္ တာဝန္ယူေၾကာင္းႏွင့္ စာေမးပြဲက်ပါက ေနာက္ႏွစ္တြင္ ေထာက္ပံ့ေၾကး ရရိွမည္ မဟုတ္သည္ကို သိရိွပါေၾကာင္း ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားကိုယ္တိုင္ ဝန္ခံခ်က္ ၊
(၆) ေဆးတကၠသိုလ္တြင္ ေျပတီဦးပညာေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ ဆရာဝန္ျဖစ္သည္အထိ အေထာက္အပံ့ ရယူၿပီးေနာက္ ဘြဲ႕ရရိွလာခ်ိန္တြင္ မိမိႏိုင္ငံအတြင္း၌သာ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ဆရာဝန္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခံဝန္ခ်က္ ၊
(၇) ေျပတီဦး ပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေထာက္ပံ့ေငြရယူထားေသာ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားသည္ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ မျပည့္သျဖင့္ စာေမးပြဲေျဖဆိုခြင့္ မရိွပါကလည္း ေထာက္ပံ့ေငြကို ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင ္း တစ္ပါတည္း သိေစအပ္ပါသည္။
(၈) ကိုယ္တိုင္ေရးသားထားသည့္ ေလွ်ာက္လႊာျဖစ္ၿပီး ပတ္စ္ပို႔ ဓာတ္ပံု(၃)ပံုႏွင့္ အတူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းႏွ င့္ (၃၅)လမ္းထိပ္ရိွ စိန္ေဌး႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ေရးသို႔ ေလွ်ာက္ထားရန္ ျဖစ္သည္။ ဟူ၍ စည္းကမ္းခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရိွသည္။

ဤသတင္းေဆာင္းပါးကို လွ်ပ္တစ္ျပက္ ဂ်ာနယ္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ေဖၚျပပါသည္။

moethiha
အသင္းဝင္
အသင္းဝင္

Posts : 23
Join date : 2010-09-30
Location : Amarapura

View user profile

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum